Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:45
Fremmet av Venstre og Ola Elvestuen

Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Råtekst fra Stortinget

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer: § 14 nr. 6 skal lyde: Justiskomiteen: Saker om rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, innvandring, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning, alminnelig sivillovgivning og meldinger fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og andre saker som gjelder institusjonens virksomhet.