Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber presidentskapet fremme forslag om å endre forretningsordenen slik at det settes opp et fast tidspunkt for voteringer, eksempelvis kl.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:44

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber presidentskapet fremme forslag om å endre forretningsordenen slik at det settes opp et fast tidspunkt for voteringer, eksempelvis kl. 15.00 på dager med møte eller ved at voteringer normalt gjennomføres ved møtestart påfølgende møtedag etter at en sak er debattert i Stortinget.