Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringa sikre at auken til to politifolk per tusen innbyggjarar blir gjennomførd i alle politidistrikt og leggje fram ein plan for korleis dette skal skje.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:51
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringa sikre at auken til to politifolk per tusen innbyggjarar blir gjennomførd i alle politidistrikt og leggje fram ein plan for korleis dette skal skje.