Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringa sørgje for at krava til responstid – frå politiet mottek melding om eit hasteoppdrag til tida første patrulje er på staden – skal gjelde 100 prosent av tilfella.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:51
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringa sørgje for at krava til responstid – frå politiet mottek melding om eit hasteoppdrag til tida første patrulje er på staden – skal gjelde 100 prosent av tilfella.