Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Kap. 2421, Post 70 og post 95 foreslås sammenslått til totalt kroner 134 800 000, og endres til at Staten lyser ut disse midlene til mindre såkornfond, slik at lokale/regionale investeringsfond kan søke en sum tilsvarende det de kan reise av privat kapital.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:39

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Kap. 2421, Post 70 og post 95 foreslås sammenslått til totalt kroner 134 800 000, og endres til at Staten lyser ut disse midlene til mindre såkornfond, slik at lokale/regionale investeringsfond kan søke en sum tilsvarende det de kan reise av privat kapital. Disse lokale/regionale investeringsfondene skal forvaltes aktivt og med et ansvarlig styre. Det skal være symmetri i tap og avkastning mellom staten og de private investorene. post 51 Tapsavsetning såkornfond 46 400

Relaterte forslag