Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om styrking av arbeidsmiljøloven basert på følgende punkter

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:39

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om styrking av arbeidsmiljøloven basert på følgende punkter: - Definisjonen av fast ansettelse må sikre arbeidstaker en reell forutsigbarhet for arbeid, inntekt og arbeidstid og utvetydig fastslå at det er arbeidsgiver som bærer risikoen ved manglende oppdrag. - Den kontraktsfestede arbeidstiden skal være i samsvar med arbeidsgivers forventede behov for arbeidskraft. Ingen adgang til å inngå fast arbeidsavtale med lavere stillingsbrøk enn det, kombinert med tilkallingsavtale. - Ingen utvidelse av bemanningsbransjens adgang til å ansette midlertidig.

Relaterte forslag