Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om styrking av arbeidsmiljøloven basert på følgende punkter

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:39

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om styrking av arbeidsmiljøloven basert på følgende punkter: - Definisjonen av fast ansettelse må sikre arbeidstaker en reell forutsigbarhet for arbeid, inntekt og arbeidstid og utvetydig fastslå at det er arbeidsgiver som bærer risikoen ved manglende oppdrag. - Den kontraktsfestede arbeidstiden skal være i samsvar med arbeidsgivers forventede behov for arbeidskraft. Ingen adgang til å inngå fast arbeidsavtale med lavere stillingsbrøk enn det, kombinert med tilkallingsavtale. - Ingen utvidelse av bemanningsbransjens adgang til å ansette midlertidig.

Relaterte forslag