Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen umiddelbart innføre stående fellingstillatelse på ulv i alle beiteprioriterte områder.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:37

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen umiddelbart innføre stående fellingstillatelse på ulv i alle beiteprioriterte områder.

Relaterte forslag