Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak ved starten av stortingssesjonen 2017–2018 der det gis en full gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med forslag til løsninger som sikrer at norske energiinteresser og hensynet til norsk suverenitet over nasjonal energipolitikk blir ivaretatt.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:30
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak ved starten av stortingssesjonen 2017–2018 der det gis en full gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med forslag til løsninger som sikrer at norske energiinteresser og hensynet til norsk suverenitet over nasjonal energipolitikk blir ivaretatt. Stortinget realitetsbehandler ikke omtalen av prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Relaterte forslag