Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen i de videre forhandlingene med næringsorganisasjonene om CO 2 -fond vurdere om fondet kan være et privat fond etter møns-ter av NO x -fondet.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:30
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen i de videre forhandlingene med næringsorganisasjonene om CO2-fond vurdere om fondet kan være et privat fond etter møns-ter av NOx-fondet. Forhandlingsutgangspunktet bør være at fondet tilføres midler gjennom avgiftsfritak og korresponderende medlemsavgift. Det skal videre være et mål for forhandlingene at CO2-fondet skal favne størst mulig andel av næringslivets transporter på land, sjø og i luft.

Relaterte forslag