Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen seinest med virkning fra 2018 sette kapitaliseringsrenten til tre prosent inntil et nytt system for beregning av kapitaliseringsrenten er på plass .

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:30
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen seinest med virkning fra 2018 sette kapitaliseringsrenten til tre prosent inntil et nytt system for beregning av kapitaliseringsrenten er på plass

Relaterte forslag