Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortingets vedtak om CO 2 -avgift på mineralske produkter § 1 første ledd skal lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:23

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2017 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

  • a) mineralolje (generell sats): kr 1,32 per liter.

  • Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,21 per liter,

  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,21 per liter,

  • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,35 per liter,

  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,32 per liter,

  • som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,32 per liter,

  • b) bensin: kr 1,14 per liter,

  • c) naturgass: kr 0,99 per Sm3

  • d) LPG: kr 1,49 per kg.

Relaterte forslag