Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å innføre forhandlingsrett ved trygdeoppgjørene.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:22

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å innføre forhandlingsrett ved trygdeoppgjørene.

Relaterte forslag