Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen vurdere om Statoils pågående reklamekampanjer (som http://nårgoderåderunge.no/ og ‘Hvordan ser framtiden ut’) er villedende siden den ikke opplyser hvor mye Statoil planlegger å investere i økt fossilproduksjon og hvor mye klimagassutslipp Statoils produkter forårsaker, og om dette rammes av markedsføringsloven som en villedende utelatelse hvor den næringsdrivendes markedsføring utelater eller skjuler vesentlige opplysninger.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:22

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen vurdere om Statoils pågående reklamekampanjer (som http://nårgoderåderunge.no/ og ‘Hvordan ser framtiden ut’) er villedende siden den ikke opplyser hvor mye Statoil planlegger å investere i økt fossilproduksjon og hvor mye klimagassutslipp Statoils produkter forårsaker, og om dette rammes av markedsføringsloven som en villedende utelatelse hvor den næringsdrivendes markedsføring utelater eller skjuler vesentlige opplysninger.

Relaterte forslag