Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber Riksrevisjonen granske norske myndigheters kontroll med overskridelsene på norsk sokkel de siste 14 årene som beløper seg til 200 milliarder kroner.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:22

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber Riksrevisjonen granske norske myndigheters kontroll med overskridelsene på norsk sokkel de siste 14 årene som beløper seg til 200 milliarder kroner. Statens direkte delaktighet i overskridelsene gjennom Statoil og Petoro skal også granskes. Spesielt skal de aktuelle oljeutbyggingene Aasta Hansteen, Goliat, Yme og Martin Linge, hvor det så langt er mer enn 30 milliarder kroner i overskridelser totalt, granskes. De 6 dødsfallene og 22 skadde under byggingen av oljeplattformen Martin Linge i Sør-Korea skal også granskes med hensyn på norske myndigheters krav og tilsyn for å unngå slike tragiske hendelser.

Relaterte forslag