Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen følge opp romertallsvedtak VI om en uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge i Innst.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:21
Fremmet av Gunnar Gundersen

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen følge opp romertallsvedtak VI om en uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge i Innst. 330 S (2015-2016) ved å initiere et forskningsprosjekt der ansvaret for gjennomføring tildeles Forskningsrådet.

Relaterte forslag