Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen omdisponere midler avsatt til ulvetiltak på kap.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2017 17:21
Fremmet av Gunnar Gundersen

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen omdisponere midler avsatt til ulvetiltak på kap. 1420 i RNB slik at det totalt blir avsatt 10 mill. kroner til prosjektet.

Relaterte forslag