Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Anmerkning.


Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Anmerkning: Under III antas følgende bestemmelser å skulle endres slik: § 12 sjuende og niende ledd oppheves ikke. Åttende ledd forblir åttende ledd. § 19 skal lyde: § 19 Tilsyn Kommunen og fylkesmannen fører tilsyn med at føresegnene i §§ 8 til 12 vert haldne. § 20 første ledd skal lyde: For å sikre at føresegnene i §§ 8 til 12 vert haldne, eller vedtak etter desse paragrafane vert gjennomført, kan departementet påleggje den ansvarlege tvangsgebyr.