Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 16. juni 2017 16:34

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1142

Landbruksdirektoratet

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres, reduseres med

2 100 000

fra kr 4 400 000 til kr 2 300 000.

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

200 000

fra kr 3 298 535 000 til kr 3 298 735 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet reduseres med

9 100 000

fra kr 31 600 000 til kr 22 500 000.

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres, økes med

11 350 000

fra kr 74 200 000 til kr 85 550 000.

79

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

350 000

fra kr 2 600 000 til kr 2 250 000.