Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 16. mai 2017 11:24

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Meld. St. 17 (2016–2017) – Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016 – vedlegges protokollen.