Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 9. februar 2017 11:32

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:16 (2015–2016) – Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar – vedlegges protokollen.