Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 9. februar 2017 11:31

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:10 (2015–2016) – Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet – vedlegges protokollen.