Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2016 21:04

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Utgifter

Kr

Kr

1

Tilskot til Svalbard kyrkje

70

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 234 000

5 234 000

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

153 506 000

153 506 000

4

Tilskot til Svalbard Museum

70

Tilskot til Svalbard Museum

12 250 000

12 250 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

64 616 000

64 616 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

198 500 000

198 500 000

7

Tilfeldige utgifter

70

Diverse tilskot

1 400 000

1 400 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

1 975 000

1 975 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 800 000

1 800 000

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 520 000

3 520 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

7 200 000

7 200 000

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

7 120 000

7 120 000

20

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

2 061 000

2 061 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

0

0

22

Skattekontoret, Svalbard

1

Driftsutgifter

3 800 000

3 800 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

462 982 000

462 982 000

Inntekter

Kr

Kr

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

200 000

2

Refusjonar mv.

2 700 000

2 700 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter

0

0

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)

1

Diverse inntekter

0

0

3020

Statsbygg Svalbard (jf. kap. 20)

1

Diverse inntekter

0

0

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

280 000

280 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

136 570 000

136 570 000

71

Utførselsavgift

1 250 000

1 250 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 044 000

1 044 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

320 938 000

320 938 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

462 982 000

462 982 000