Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget ber regjeringen stoppe prosessen med å på papiret overføre de ansatte ved Rettsmedisinsk avdeling fra Folkehelseinstituttet til OUS, samt spare de titalls millionene dette vil føre til i unødvendige byråkratikostnader.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. desember 2016 20:57

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen stoppe prosessen med å på papiret overføre de ansatte ved Rettsmedisinsk avdeling fra Folkehelseinstituttet til OUS, samt spare de titalls millionene dette vil føre til i unødvendige byråkratikostnader. Dersom regjeringen vil at en slik endring skal gjennomføres, må den kostnadsberegnes og utredes i samarbeid med angjeldende fagmiljø.

Relaterte forslag