Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Investeringsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2016 21:06

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan:

  • 1. sette i gong eit nytt investeringsprosjekt som er presentert som nytt prosjekt til godkjenning i Prop. 27 S (2016–2017), innafor den kostnadsramma som der er omtalt.