Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2016 21:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med

139 000 000

frå kr 1 551 475 000 til kr 1 690 475 000

150

Utviklingshjelp til Afrika

78

Regionløyving for Afrika, kan overførast, vert auka med

50 000 000

frå kr 2 094 640 000 til kr 2144 640 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overførast, vert auka med .

14 000 000

frå kr 139 000 000 til kr 153 000 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naudhjelp og humanitær hjelp, kan overførast, vert auka med

486 000 000

frå kr 4 389 042 000 til kr 4 875 042 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overførast, vert auka med

2 000 000

frå kr 390 900 000 til kr 392 900 000

165

Forsking, kompetanseheving og evaluering

01

Driftsutgifter, vert redusert med

9 953 000

frå kr 120 537 000 til kr 110 584 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

652 047 000

frå kr 7 371 607 000 til kr 6 719 560 000

170

FN-organisasjonar m.m.

76

FN og globale utfordringar, kan overførast, vert auka med

15 000 000

frå kr 223 300 000 til kr 238 300 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overførast, vert auka med

20 000 000

frå kr 120 000 000 til kr 140 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjonar m.m., kan overførast, vert auka med

24 000 000

frå kr 212 300 000 til kr 236 300 000

171

Multilaterale finansinstitusjonar

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbankar og finansinstitusjonar, kan overførast, vert auka med

51 000 000

frå kr 110 500 000 til kr 161 500 000