Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar under.


Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naudhjelp og humanitær hjelp, kan overførast, vert auka med …

1 252 000 000

frå kr 4 389 042 000 til kr 5 641 042 000