Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2016 16:48

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, blir redusert med

18 000 000

frå kr 568 221 000 til kr 550 221 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

3 800 000

frå kr 502 747 000 til kr 498 947 000

Inntekter

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

2

Variable refusjonar, blir auka med

45 000 000

frå kr 48 062 000 til kr 93 062 000

3

Faste refusjonar, blir auka med

26 000 000

frå kr 29 936 000 til kr 55 936 000