Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2016 16:46

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 995 000

fra kr 94 525 000 til kr 100 520 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med

6 619 000

fra kr 58 975 000 til kr 52 356 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, nedsettes med

93 622 000

fra kr 493 388 000 til kr 399 766 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, forhøyes med

17 000 000

fra kr 334 218 000 til kr 351 218 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring, nedsettes med

3 000 000

fra kr 48 247 000 til kr 45 247 000

74

Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med

1 000 000

fra kr 21 630 000 til kr 22 630 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 828 398 000 til kr 827 398 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, nedsettes med

38 200 000

fra kr 1 243 332 000 til kr 1 205 132 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, nedsettes med

3 350 000

fra kr 40 812 000 til kr 37 462 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

75

Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner, nedsettes med

386 000

fra kr 10 630 000 til kr 10 244 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

180 102 000

fra kr 1 866 052 000 til kr 2 046 154 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 291 000

fra kr 1 532 416 000 til kr 1 535 707 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 828 000

fra kr 146 078 000 til kr 147 906 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 275 000

fra kr 119 492 000 til kr 113 217 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

5 906 000

fra kr 23 026 000 til kr 17 120 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

17 823 000

fra kr 259 368 000 til kr 277 191 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

580 000

fra kr 17 180 000 til kr 17 760 000

83

Tilskudd til friskoler med internat og friskoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående opplæring, kan overføres, bevilges med

12 000 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

20 957 000

fra kr 61 289 000 til kr 40 332 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, nedsettes med

15 815 000

fra kr 547 134 000 til kr 531 319 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

1 200 000

fra kr 11 310 000 til kr 12 510 000

260

Universiteter og høgskoler

50

Statlige universiteter og høgskoler, forhøyes med

3 635 000

fra kr 31 355 396 000 til kr 31 359 031 000

70

Private høgskoler, forhøyes med

25 000

fra kr 1 281 859 000 til kr 1 281 884 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedsettes med

168 800 000

fra kr 717 446 000 til kr 548 646 000

281

Felles tiltak for universiteter og høgskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

8 749 000

fra kr 205 391 000 til kr 214 140 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1, nedsettes med

7 778 000

fra kr 75 475 000 til kr 67 697 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekt, nedsettes med

2 283 000

fra kr 124 034 000 til kr 121 751 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med

2 561 000

fra kr 313 483 000 til kr 310 922 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

89 968 000

fra kr 2 514 815 000 til kr 2 424 847 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 561 000

fra kr 6 180 079 000 til kr 6 195 640 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

4 032 000

fra kr 2 667 568 000 til kr 2 671 600 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 109 000

fra kr 870 041 000 til kr 839 932 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

13 681 000

fra kr 865 762 000 til kr 852 081 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

128 895 000

fra kr 24 367 923 000 til kr 24 239 028 000

Inntekter

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv., forhøyes med

5 995 000

fra kr 5 140 000 til kr 11 135 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

40 457 000

fra kr 317 495 000 til kr 277 038 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter fra oppdrag, nedsettes med

20 957 000

fra kr 61 289 000 til kr 40 332 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter fra oppdrag, forhøyes med

1 200 000

fra kr 11 225 000 til kr 12 425 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

2 986 000

fra kr 21 982 000 til kr 24 968 000

29

Termingebyr, nedsettes med

3 458 000

fra kr 23 459 000 til kr 20 001 000

89

Purregebyr, nedsettes med

14 561 000

fra kr 121 305 000 til kr 106 744 000

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med

94 302 000

fra kr 9 522 338 000 til kr 9 428 036 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

158 010 000

fra kr 3 669 349 000 til kr 3 511 339 000

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger