Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2016 15:08

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

108 462 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

494 247 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 288 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

31 310 000

50

Norges forskningsråd

22 784 000

70

Overføringer til private

7 710 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

13 651 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 334 225 000

21

Spesielle driftsutgifter

68 890 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

6 450 000

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

84 425 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

231 504 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 237 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 601 471 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

88 067 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

44 456 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

82 000 000

70

Tilskudd

22 701 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

189 372 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

16 710 504 000

21

Spesielle driftsutgifter

144 432 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

10 700 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 971 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

219 621 000

60

Tilskudd til kommuner

13 275 000

70

Tilskudd

82 080 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 974 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

585 294 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

890 524 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

244 538 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

8 681 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 165 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

746 332 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 093 000

70

Overføringer til private

6 338 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

26 651 000

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

8 900 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

726 704 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 140 161 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

104 778 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 008 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 546 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

46 399 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

106 656 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

46 125 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 087 943 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 221 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

16 718 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

195 963 000

21

Spesielle driftsutgifter

174 042 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

687 740 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

48 538 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

103 742 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

58 132 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

30 563 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

24 510 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

365 503 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

46 568 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

117 016 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak, kan overføres

5 817 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

76 505 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 297 000

Totale utgifter

34 658 518 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 671 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 216 000

3

Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet

5 099 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

341 364 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

21 472 000

3

Diverse refusjoner

1 782 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 988 000

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

89 660 000

3

Andre inntekter

23 937 000

4

Tilskudd

2 290 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

1 013 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

260 169 000

2

Refusjoner mv.

339 604 000

3

Salgsinntekter

192 999 000

4

Gebyr – vaktselskap

1 814 000

5

Personalbarnehage

5 447 000

6

Gebyr – utlendingssaker

200 377 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

776 541 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 939 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 721 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

12 697 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

144 104 000

3

Diverse inntekter

25 617 000

6

Refusjon

2 116 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

25 197 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 177 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 844 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

663 000

Totale inntekter

2 551 781 000

Relaterte forslag