Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgande endringar.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2016 16:08

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, blir redusert med …

41 000 000

frå kr 1 233 797 000 til kr 1 192 797 000

21

Særskilte driftsutgifter, asylmottak, blir redusert med …

485 594 000

frå kr 5 767 834 000 til kr 5 282 240 000

22

Særskilte driftsutgifter, tolk og omsetting, blir redusert med …

3 356 000

frå kr 90 589 000 til kr 87 233 000

60

Tilskot til vertskommunar for asylmottak, blir redusert med …

114 074 000

frå kr 706 695 000 til kr 592 621 000

70

Stønadar til bebuarar i asylmottak, blir redusert med …

71 889 000

frå kr 720 018 000 til kr 648 129 000

75

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, kan overførast, blir redusert med …

3 302 000

frå kr 20 672 000 til kr 17 370 000

496

Busetting av flyktningar og tiltak for innvandrarar

60

Integreringstilskot, kan overførast, blir redusert med …

403 870 000

frå kr 10 046 310 000 til kr 9 642 440 000

61

Særskilt tilskot ved busetting av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving, blir redusert med …

96 696 000

frå kr 763 136 000 til kr 666 440 000

62

Kommunale innvandrartiltak, blir redusert med …

500 000

frå kr 198 157 000 til kr 197 657 000

71

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd, blir auka med …

500 000

frå kr 83 708 000 til kr 84 208 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir auka med …

272 000

frå kr 13 782 000 til kr 14 054 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir redusert med …

220 333 000

frå kr 2 371 113 000 til kr 2 150 780 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir auka med …

5 559 000

frå kr 128 313 000 til kr 133 872 000

3

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med …

3 302 000

frå kr 22 672 000 til kr 19 370 000

4

Asylmottak, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med …

105 561 000

frå kr 4 677 780 000 til kr 4 572 219 000

5

Refusjonsinntekter, blir auka med …

15 000 000

frå kr 11 557 000 til kr 26 557 000

3496

Busetting av flyktningar og tiltak for innvandrarar

1

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir auka med …

30 625 000

frå kr 285 175 000 til kr 315 800 000

2

Særskilt tilskot ved busetting av einslege, mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med …

14 183 000

frå kr 71 295 000 til kr 57 112 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med …

179 228 000

frå kr 397 147 000 til kr 217 919 000