Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

(Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.) På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2016 16:07

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

(Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.)

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 556 000

60

Innbyggertilskudd

121 544 312 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

845 390 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 129 275 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

1 606 000 000

65

Regionsentertilskudd

100 000 000

66

Veksttilskudd

422 426 000

67

Storbytilskudd

462 127 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

32 150 448 000

62

Nord-Norge-tilskudd

652 285 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

659 000 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

1 058 325 000

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing

240 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

9 190 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

650 000 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter

105 542 000

70

Informasjonstiltak

5 200 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

11 174 000

Totale utgifter

171 853 060 000

Relaterte forslag