Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at det i 2012 kan igangsettes oppgraderings- og oppussingsarbeider som omtalt i Prop. 1 S (2011–2012) under kap.

Forslaget ble vedtatt 1. desember 2011 17:17

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at det i 2012 kan igangsettes oppgraderings- og oppussingsarbeider som omtalt i Prop. 1 S (2011–2012) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.