Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 1. desember 2011 17:17

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:
Kap.
Post
Formål
Kroner
Kroner
Utgifter
1
H.M. Kongen og H.M. Dronningen
1
Apanasje
9 674 000
50
Det kongelige hoff
150 635 000
51
Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff
5 610 000
2
H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen
1
Apanasje
8 051 000
50
H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.
16 670 000
41
Stortinget
1
Driftsutgifter
736 800 000
32
Kjøp av leiligheter, kan overføres
90 000 000
45
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
97 000 000
70
Tilskudd til partigruppene
149 200 000
72
Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek
1 400 000
73
Kontingenter, internasjonale delegasjoner
12 500 000
42
Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
1
Driftsutgifter
6 300 000
43
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1
Driftsutgifter
52 200 000
44
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
1
Driftsutgifter
9 200 000
51
Riksrevisjonen
1
Driftsutgifter
471 800 000
Totale utgifter
1 817 040 000
Inntekter
3041
Stortinget
1
Salgsinntekter
6 900 000
3
Leieinntekter
2 500 000
3051
Riksrevisjonen
1
Refusjon innland
1 600 000
2
Refusjon utland
500 000
Totale inntekter
11 500 000

 

II

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at det i 2012 kan igangsettes oppgraderings- og oppussingsarbeider som omtalt i Prop. 1 S (2011–2012) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.