Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fastsettelse av bompengetakster Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet kan endre takster og rabatter i bompengeprosjekter sammenlignet med det som lå til grunn i proposisjonene som er behandlet i Stortinget.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2016 19:57

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Fastsettelse av bompengetakster

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet kan endre takster og rabatter i bompengeprosjekter sammenlignet med det som lå til grunn i proposisjonene som er behandlet i Stortinget. Endringen skal være i samsvar med prinsippene for den nye tilskuddsordningen på kap. 1330 post 75, og de nye rutinene for håndtering av usikkerhet i bompengeproposisjoner.

Relaterte forslag