Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

- Betegnelsen på Kapittel 257 endres til "Kompetanse pluss" - Betegnelsen på Kapittel 541, Post 70 endres til "Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken" - Betegnelsen på Kapittel 1330, Post 63 endres til "Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter" - Stikkordet knyttet til Kapittel 1422, Post 70 endres til.

Forslaget ble vedtatt 17. juni 2016 16:40

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

- Betegnelsen på Kapittel 257 endres til "Kompetanse pluss"

- Betegnelsen på Kapittel 541, Post 70 endres til "Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken"

- Betegnelsen på Kapittel 1330, Post 63 endres til "Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter"

- Stikkordet knyttet til Kapittel 1422, Post 70 endres til: "kan nyttes under postene 21 og 60"

Relaterte forslag