Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan.

Forslaget ble vedtatt 17. juni 2016 16:40

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1420 post 1

kap. 4420 post 1

kap. 1420 post 23

kap. 4420 postene 4, 6, 8 og 9

Relaterte forslag