Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Komme tilbake til Stortinget med en strategi for hvordan lønnstilskudd kan tas i bruk som arbeidsmarkedstiltak i langt større grad enn i dag, samt en vurdering av innretningen på en slik ordning.

Forslaget ble ikke vedtatt 17. juni 2016 16:36
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en strategi for hvordan lønnstilskudd kan tas i bruk som arbeidsmarkedstiltak i langt større grad enn i dag, samt en vurdering av innretningen på en slik ordning.

Følgende hovedkriterier legges til grunn:

  • Arbeidsgiver mottar et opplæringstilskudd per time per person tilknyttet ordningen

  • Ordningen er tidsbegrenset

  • Bedriften skal følge vilkår i gjeldende tariffavtale

  • Det stilles krav om samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter for relevant språkopplæring, fagopplæring eller annen opplæring

  • Unge skal prioriteres

Relaterte forslag