Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fra 1. juli 2016 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 14. desember 2015 om CO2-avgift på mineralske produkter

Forslaget ble ikke vedtatt 17. juni 2016 16:33
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Fra 1. juli 2016 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 14. desember 2015 om CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. juli 2016 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,97 per liter.

  Mineralolje

  • - til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,13 per liter,

  • - til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,13 per liter,

  • - til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,33 per liter,

  • - til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,29 per liter,

  • - som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,18 per liter,

 • b) bensin: kr 1,02 per liter,

 • c) naturgass: kr 0,88 per Sm3,

 • d) LPG: kr 1,32 per kg.

Det skal betales avgift med kr 0,06 per Sm3 naturgass og kr 0 per kg LPG for produkter som leveres til

 • a) industri og bergverk som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

 • b) bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

 • c) Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for naturgass og LPG, samt for mineralolje og bensin til innenriks kvotepliktig luftfart.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

Relaterte forslag