Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Redegjøre for hvordan regjeringen har fulgt opp jordvernstrategien som ble vedtatt i år gitt at omdisponeringen av matjord har økt de to siste årene.

Forslaget ble ikke vedtatt 17. juni 2016 16:33

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen redegjøre for hvordan regjeringen har fulgt opp jordvernstrategien som ble vedtatt i år gitt at omdisponeringen av matjord har økt de to siste årene.

Relaterte forslag