Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Sikre elever en sterkere rett til å søke skoleplass over fylkesgrensene kun i de klart definerte tilfellene som er nærmere omtalt i merknader i Innst.

Forslaget ble ikke vedtatt 9. juni 2016 23:10

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen sikre elever en sterkere rett til å søke skoleplass over fylkesgrensene kun i de klart definerte tilfellene som er nærmere omtalt i merknader i Innst. 336 L (2015–2016) om endringar i opplæringslova.