Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Igangsette et arbeid med oppgaveoverføring til fylkeskommunene på følgende områder

Forslaget ble ikke vedtatt 8. juni 2016 20:38
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid med oppgaveoverføring til fylkeskommunene på følgende områder:

 • 1. Styring av sykehusene. I første omgang ved å fjerne de regionale helseforetakene og beholde de etablerte sykehusforetakene, men med styrer hvor et flertall er oppnevnt av fylkestinget.

 • 2. Overføring av ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetat til fylkeskommunene.

 • 3. Overføring av ansvaret for de distriktspsykiatriske klinikkene – DPS – fra stat til fylkeskommune.

 • 4. Familievernet overføres fra stat til fylkeskommune.

 • 5. Regional vegadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

 • 6. Regionapparatet til Innovasjon Norge overføres til fylkeskommunene.

 • 7. Deler av Forskningsrådets programmer overføres til fylkeskommunene.

 • 8. Festivalstøtte fra Kulturrådet til fylkeskommunene.

 • 9. Kulturminnevernet rendyrkes som fylkeskommunal oppgave.

 • 10. Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling, overføres til fylkeskommunene.

 • 11. Skadefellingsløyver på rovvilt overføres fra Fylkesmannen til fylkeskommunene.

 • 12. Videregående opplæring og fagskolene videreføres som fylkeskommunale oppgaver.

 • 13. Ansvaret for kollektivtrafikk videreføres som fylkeskommunal oppgave.

 • 14. Den offentlige tannhelsetjenesten videreføres som fylkeskommunal oppgave.

Relaterte forslag