Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 7. april 2016 16:01

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:1 (2015–2016) – Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget – vedlegges protokollen.