Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 7. april 2016 16:02

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 1 (2015–2016) – Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014 – vedlegges protokollen.