Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 7. april 2016 16:00

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:11 (2014–2015) – Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid – vedlegges protokollen.