Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 9. februar 2016 12:18

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:10 (2014–2015) – Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – vedlegges protokollen.