Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 9. februar 2016 12:18

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:9 (2014–2015) – Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland – vedlegges protokollen.