Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 18. desember 2015 13:47

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

168 257 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72

24 450 000

50

Overføring til Sametinget, kan overføres

498 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., kan overføres

2 550 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

42 800 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 000 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

259 986 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

185 732 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 000 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

338 356 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

3 000 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres

10 600 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

507 328 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

93 050 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

369 484 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 900 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

14 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

2 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

20 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

6 600 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 566 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 71

23 356 000

50

Overføring til Norges forskningsråd

848 612 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

31 300 000

71

Tilskudd til Norges geotekniske institutt, kan overføres, kan nyttes under post 22

3 000 000

72

Tilskudd til INTSOK

20 200 000

73

Tilskudd til INTPOW

6 000 000

1840

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 74

44 990 000

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

254 600 000

70

Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 74

127 074 000

71

Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres

1 806 000 000

74

Transport av CO2, kan overføres

8 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

29 000 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-68 000 000

2 Driftsutgifter

63 700 000

3 Avskrivninger

4 000 000

4 Renter av statens kapital

300 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 500 000

Totale utgifter

35 801 223 000

Inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

3

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

1 998 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 450 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

15 328 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

124 856 000

3

Refusjon av tilsynsutgifter

10 280 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

71 460 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

88 858 000

40

Flom- og skredforebygging

29 000 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

85

Fondsavkastning

1 636 000 000

4840

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA

25 000 000

86

Avdrag, TCM DA

1 236 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

153 400 000 000

2 Driftsutgifter

-32 000 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 500 000 000

4 Avskrivninger

-23 700 000 000

5 Renter av statens kapital

-4 000 000 000

92 200 000 000

30

Avskrivninger

23 700 000 000

80

Renter av statens kapital

4 000 000 000

5490

NVE Anlegg

1

Salg av utstyr mv.

200 000

Totale inntekter

123 140 430 000

Relaterte forslag