Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 kan.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2015 20:30

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 701 post 1 og 21

kap. 3701 post 2

kap. 710 post 1

kap. 3710 post 2

kap. 710 post 21

kap. 3710 post 2 og 3

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 4

kap. 720 post 1 og 21

kap. 3720 post 2 og 4

kap. 720 post 70

kap. 3720 post 3

kap. 721 post 1

kap. 3721 post 2 og 4

kap. 722 post 1

kap. 3722 post 2 og 50

kap. 723 post 1

kap. 3723 post 50

kap. 750 post 1

kap. 3750 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføringer av ubrukt bevilgning til neste år.

Relaterte forslag