Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2015 16:04

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

37 216 000

60

Innbyggertilskudd

119 052 870 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

408 811 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 611 747 000

63

Småkommunetilskudd

963 501 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

1 854 000 000

66

Veksttilskudd

440 616 000

67

Storbytilskudd

459 985 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

31 547 475 000

62

Nord-Norge-tilskudd

642 399 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

659 000 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

100 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

9 271 000 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter

65 100 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

20 348 000

Totale utgifter

167 134 068 000

Relaterte forslag