Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forslag til romertallsvedtak I, om § 10 andre ledd, endres til.

Forslaget ble ikke vedtatt 9. desember 2015 17:09
Fremmet av Venstre og Ketil Kjenseth

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Forslag til romertallsvedtak I, om § 10 andre ledd, endres til: Overskuddet fra spillvirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles først med 7,7 % til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles nærmere av Kongen.